W ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowałam projekt „Nowa strona tradycyjnego filcu” mający na celu upowszechnianie tematyki filcu w edukacji artystycznej i sztuce współczesnej w Polsce. Efektem projektu jest strona internetowa www.filc.art.pl. Strona internetowa przybliża historię filcu i tradycyjne formy filcowania oraz przedstawia pomysły na współczesne zastosowanie filcu. Szczególnie cenny jest dział o tradycyjnym filcowaniu w Polsce, gdzie znajdują się filmy i opisy o powstawaniu sukna na Podhalu i Orawie oraz walonek na Podlasiu.
(lipiec-grudzień 2008)

 [ Powrót ]